ย 
HS_achtergrond.jpg

HOTEL SILVERMAEN

de magische kindermusical

HS_kaartverkoop.jpg

SPEELDATA

โ€‹

Zo. 23 oktober 2022 - 19:00 uur

Ma. 24 oktober 2022 - 16:00 uur

Wo. 26 oktober 2022 - 16:00 uur

Do. 27 oktober 2022 - 19:00 uur

HOTEL SILVERMAEN

Welkom in Hotel Silvermaen! Hier is het warm en gezellig. En ook een beetje...vreemd.

โ€‹

Nannette kan eindelijk weg uit het weeshuis omdat er een oudtante van haar is opgedoken. Een pestkop zegt dat ze vast snel terug is, zodra haar familie erachter komt hoe stom Nannette is. Gelukkig is dat helemaal niet waar. Tante Dora vindt haar aardig en ook volgens Bob en Tina is ze volkomen normaal. Maar zijn zij wel normaal? En hoe erg is het eigenlijk om anders te zijn dan iedereen? Al snel moet Nannette beslissen wat ze wil. De Magisch Inspecteur geeft haar namelijk maar drie dagen de tijd om haar draai te vinden, anders is het regelrecht terug naar het weeshuis.

โ€‹

Een magische musical voor kinderen van 6 t/m 12 jaar!

โ€‹

CAST

Nannette

Dora

Tina

Bob

Dokus Rinkelhaard

โ€‹

CREATIVES

Regie: Jenneke Wouters

Script: Marieke Frankema

Muziek: Jenneke Wouters

โ€‹

LOCATIE

Music All Around

Burgemeester Wijnenstraat 71, Asten

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

Jolijn Thijssen/Jinia Mickers

Marieke Frankema

Deveny Smits

Teun Stienen

Pierre Simon Thomas

ย 
ย